Panasonic T9 (Intel Core Duo 2/ 1GB RAM/ 80GB HDD/ 12 inch/ Windows XP/7/8/10) (2470)

  • Hãng sản xuất: Panasonic T9
  • Độ lớn màn hình: 12 inch
  • Dung lượng HDD: 80GB
  • Loại CPU: Intel Core 2 Duo U9400
  • Tốc độ máy: 1.40GHz
  • Dung lượng Memory: 1GB
  • Battery: 2giờ
  • Trọng lượng: 1.5kg
Panasonic T9 (Intel Core Duo 2/ 1GB RAM/ 80GB HDD/ 12 inch/ Windows XP/7/8/10) (2470)

Trả lời

Call Now Button