Đang cập nhật… Vui lòng xem thêm sau… Xin cảm ơn!

Nếu cần gấp xin vui lòng liên hệ ngay.

CPU

Ram

  • Ram ddr3: 4Gb Lên 8Gb = Giá 200.000 vnđ (200k)
  • Ram ddr3: 8Gb Lên 16Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…
  • Ram ddr3: 16Gb Lên 32Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…

  • Ram ddr4: 4Gb Lên 8Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…
  • Ram ddr4: 8Gb Lên 16Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…
  • Ram ddr4: 16Gb Lên 32Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…

SSD

  • SSD: 128Gb Lên 256Gb = Giá 250.000 vnđ (300K)
  • SSD: 256Gb Lên 512Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…
  • SSD: 512Gb Lên 1.000Gb = Giá Sỉ Đang cập nhật…